2022 was voor Opvang Noach peentjes zweten…

01-02-2023

We zijn afgelopen jaar goed begonnen met de aanplant van het rustgebied. Maar rustig bleef het niet lang in Halle mede door het stoppen van de egelopvang, de wildopvang in Enschede en de duivenopvang in Hengelo. We probeerden het samen op te lossen met collega-asielhouders, in de praktijk kwam het er tot nu toe op neer dat het grootste gros naar Halle kwam. Al bijna 500 egels dus afgelopen jaar en daarom gaan we uitbreiden op het naburige perceel. Gelukkig hebben we de financiering voor de aankoop hiervan rond gekregen en hebben we daarmee voor de wildopvang van Gelderland e.o. een grote stap gezet, ook voor de toekomst van Stichting Opvang Noach. Bijzonder zeker nu we in december met velen ons 20 jarig bestaan als stichting hebben gevierd. We zijn u allen erg dankbaar voor de steun die het mogelijk maakte al die duizenden dieren per jaar hulp te bieden en mensen bij te staan met raad en daad. In 2023 gaan we verder met verduurzamen en klussen aan de Aaltenseweg 21. Ook gaan we op zoek naar vrijwilligers en of stagiaires om deze bij de egelopvang in te kunnen zetten. Natuurlijk blijft de zorg voor de inheemse wilde dieren en de kwaliteit hiervan prioriteit. Ook de vele voorlichtingen en lezingen waren weer druk bezocht met vooral goede reacties. Eind van het jaar was er een delegatie van de provincie Gelderland op bezoek naar aanleiding van het advies van de R.D.A.(Raad voor Dieren Aangelegenheden). Zij vinden het een taak voor de (rijks)overheid (financiële)steun te bieden aan opvang centra voor inheemse wilde dieren. Dat gebeurt al wel in verschillende provincies. Men was zeer onder de indruk van de werkzaamheden en inzet. Laten we hierop hopen voor de toekomst van de wildopvang ook in Gelderland. Uw steun is harder nodig dan ooit maar samen kunnen we het verschil blijven(d) maken. We gaan er weer voor zoals altijd. Naast de inbeslagnames hebben we ruim 3450 dieren opgevangen.

De in 2022 opgevangen dieren zijn : 4 aalscholvers, 17 appelvinken, 2 bevers,42 boerenzwaluwen, 40 bonte spechten, 4 bonte vliegenvangers, 4 boomklevers, 3 boomkruipers, 5 boommarters, 1 bosuil, 6 buizerds, 7 bunzingen, 1 das, 10 duiven, 122 eekhoorns, 196 eenden, 476 egels, 116 eksters, 17 fazanten, 1 fitis, 5 futen, 75 ganzen,  19 gekraagde roodstaarten, 1 gele kwikstaart, 71 gierzwaluwen, 2 goudhanen, 2 goudvinken, 22 groene spechten, 6 groenlingen, 1 groot oor vleermuis, 1 grote lijster, 50 hazen, 27 heggenmussen, 17 holen duiven,  136 hout duiven, 14 houtsnippen, 19 (huis)mussen, 26 huiszwaluwen, 4 ijsvogels, 140 kauwtjes, 2 kerkuilen, 1 kievit, 2 koekoeken, 7 kokmeeuwen,  24 konijnen, 121 koolmezen,  3 koperwieken, 109 kraaien, 3 kramsvogels, 1 kruisbek, 6 kwartels, 21 kwikstaarten, 1 leeuwerik, 34 lijsters, 4 mantelmeeuwen, 39 meerkoeten, 49 meeuwen, 25 mezen, 290 merels, 1 mol, 47 muizen, 258 mussen, 1 oeverzwaluw, 13 ooievaars, 1 pad, 1 patrijs, 72 pimpelmezen, 21 postduiven, 13 putters, 8 ratten, 2 reeën, 20 reigers, 1 rietzanger, 8 ringmussen, 64 roeken, 26 roodborsten, 12 roodstaarten, 1 salamander, 3 schildpadden, 25 scholeksters, 8 sierduiven, 4 spechten, 2 sperwers, 1 spitsmuis, 58 spreeuwen, 8 stadsduiven 27 steenmarters, 13 steenuilen,  1 stern, 6 tjiftjaffen, 9 torenvalken, 3 veldmuizen, 1 velduil, 49 tortelduiven, 20 vinken, 3 visdieven, 68 Vlaamse gaaien, 19 vleermuizen, 7 vliegenvangers, 2 vossen, 26 waterhoenders, 1 watersnip, 2 wezels, 18 winterkoninkjes, 3 zanglijsters, 3 zilvermeeuwen,  22 zwanen, 10 zwaluwen, 1 zwarte roodstaart, 3 zwartkoppen, en 1 zwartkopmees.

Groeten, Toon, Petra en Shakib.

    Leave Your Comment