Terugplaatsing

Terugplaatsing

terug de natuur in

Het moment waarop het dier zodanig is hersteld en kan worden vrijgelaten, is voor ons natuurlijk het hoogtepunt en het uiteindelijk doel van de stichting.

Gelukkig kunnen we zo’n 70 a 80 % van de dieren een tweede kans geven. Dieren worden terug gebracht naar hun oude habitat of krijgen een goede plek in een geschikt biotoop.

Doordat mensen toch steeds bewuster omgaan met de natuur, en onze opvang alsmaar bekender wordt, krijgen we elk jaar meer en meer dieren aangeboden. Om ons opvang draaiende te houden, is uw geldelijke steun, hoe klein dan ook, hard nodig.

U kunt dit storten op bankrekening: NL04 RBRB 0983 1972 96  t.n.v. Stichting Opvang  Noach  bij de Regio Bank te Silvolde.

Onze dank is groot.