Tip van de maand

Mei

Tip van de maand

Heerlijk wandelen in de natuur maar let goed op en houdt uw hond aan de lijn. Overal zitten en liggen jonge dieren om ons heen, zoals reekalveren en andere zoogdieren maar ook allerlei zang en weide vogels. Ook af en toe vooral s’nachts de kat binnen , scheelt heel veel slachtoffers, echt het is misschien niet de makkelijkste weg maar wel het eerlijkst als je echt van dieren houdt. Mocht er een jong dier toch hulp nodig hebben, donker, rustig en warm (kruikje in handdoek) wegzetten en niet voeren, z.s.m. naar een opvang brengen of dierenambulance bellen. GEEN MELK ! GEEN WATER !

 

Reekalveren worden geboren in de periode half april tot eind juni. Het moederdier en haar kalfjes zijn niet de gehele dag bij elkaar, maar moeder houdt vanaf enige afstand haar kroost wel in de gaten. Meestal zal het groeiproces van het kalfje probleemloos verlopen, maar er kan ook veel misgaan. Het moederdier kan sterven, meestal als verkeersslachtoffer en dan blijven de kalveren zonder verzorging en leiding achter. Loslopende honden kunnen een kalfje tegen komen. Een ontmoeting tussen een hond en reekalf loopt meestal niet goed af. In de maaitijd ( half mei tot half juli ) lopen op veel plaatsen vrijwilligers onder deskundige en ervaren leiding eerst door de te maaien percelen heen, om het dood maaien of verminken van reekalveren te voorkomen. Dat is specialistische werk ! Als deze zorg niet aan de percelen, waarin reewild voorkomt, wordt besteed, dan worden jaarlijks vele reekalveren verpulverd in de cyclomaaier. In het dichtbevolkte Nederland, waar de recreant steeds vaker de vrije natuur intrekt, kan het voorkomen, dat men plotseling oog in oog met een reekalf staat. LAAT HET MET RUST, RAAK HET NIET AAN, NEEM HET NIET MEE. Het meenemen en in bezit hebben van reeën is STRAFBAAR. Daarvoor moet men een speciale ontheffing hebben van het Ministerie. Alleen als het zeker is dat het kalfje door de moeder is verlaten ( bv. omdat de moedergeit dood is ), moet dit reekalf zo snel mogelijk naar een reeënopvangcentrum worden gebracht.