Tip van de maand

April

Tip van de maand

Snavels vol mos en takjes, donsbolletjes zwemmen achter moeder aan. Kortom drukte onder, op en boven de grond. Geweldig, maar ook afzien voor de dieren want het valt niet mee in ons kleine landje een rustig plekje te vinden om te nestelen of te zogen. Laat de dieren zoveel mogelijk met rust. Zoogdieren niet aanraken!! De eerste reekalfjes worden geboren deze maand, zij zijn niet verlaten!!! Verstoor je per ongeluk een nestje kun je jonge vogels terug zetten in het nest, voorzichtig. Bij zoogdieren, moeder de kans geven de jonkies op te halen en bij twijfel bel even met de dierenambulance of opvangcentrum in de buurt. Niet voeren!! Maar wel warm houden.

Reekalveren worden geboren in de periode half april tot eind juni. Het moederdier en haar kalfjes zijn niet de gehele dag bij elkaar, maar moeder houdt vanaf enige afstand haar kroost wel in de gaten. Meestal zal het groeiproces van het kalfje probleemloos verlopen, maar er kan ook veel misgaan. Het moederdier kan sterven, meestal als verkeersslachtoffer en dan blijven de kalveren zonder verzorging en leiding achter. Loslopende honden kunnen een kalfje tegen komen. Een ontmoeting tussen een hond en reekalf loopt meestal niet goed af. In de maaitijd ( half mei tot half juli ) lopen op veel plaatsen vrijwilligers onder deskundige en ervaren leiding eerst door de te maaien percelen heen, om het dood maaien of verminken van reekalveren te voorkomen. Dat is specialistische werk ! Als deze zorg niet aan de percelen, waarin reewild voorkomt, wordt besteed, dan worden jaarlijks vele reekalveren verpulverd in de cyclomaaier. In het dichtbevolkte Nederland, waar de recreant steeds vaker de vrije natuur intrekt, kan het voorkomen, dat men plotseling oog in oog met een reekalf staat. LAAT HET MET RUST, RAAK HET NIET AAN, NEEM HET NIET MEE. Het meenemen en in bezit hebben van reeën is STRAFBAAR. Daarvoor moet men een speciale ontheffing hebben van het Ministerie. Alleen als het zeker is dat het kalfje door de moeder is verlaten ( bv. omdat de moedergeit dood is ), moet dit reekalf zo snel mogelijk naar een reeënopvangcentrum worden gebracht.