Opvang

Opvang

hoe werkt dat?

Wanneer een ziek of gewond dier bij ons binnenkomt, wordt deze geregistreerd en onderzocht. Zo nodig worden er medicijnen toegediend bij de behandeling.

Daarna wordt het dier apart gezet ter observatie. Voor de één is dat klein en donker, voor de ander vooral warm of juist lekker in de buitenvolière, al naar gelang de verwonding en behoefte.

Behalve een behandelkamer en een quarantaine is er een 1e opvang met couveuses, warmte lampen en verschillende verblijven.

Buiten zijn er meer dan 20 verschillende rennen aangepast per soort o.a.

– totaal verduisterd.

– met uitloopvijvers.

– verwarmde nachthokken.

– vol gras met schuilplekken zodanig dat de dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen.