ABRI VOOR DIEREN.

Nieuwsbrief Abri voor Dieren – Mei 2021

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Stichting Abri voor Dieren en is gericht aan iedereen die belangstelling heeft in het werk van de stichting, met geen andere doelstelling dan het onderhouden van de contacten. Verschijnt 2x per jaar.

Introductie

De nalatenschap van Kees en Trees Paap stelt ons in staat heel veel projecten te ondersteunen die als doelstelling hebben dieren een dierwaardiger bestaan te geven. In de loop van de afgelopen drie jaar hebben wij al tal van projecten, groot en klein, van diverse pluimage en op meerdere plaatsen in de wereld, financieel kunnen helpen.

In deze nieuwsbrief lichten wij -weer- een aantal organisaties toe die wij hebben mogen ondersteunen. Niet alleen om het verhaal of de waardering van de bijzonder gemotiveerde mensen erachter, maar ook om iedereen die te maken heeft met of weet heeft van soortgelijke stichtingen of projecten te enthousiasmeren of over de drempel te helpen om een aanvraag te doen.

Je moet je niet aan ze hechten…

“Hoe schattig, lief of zacht ze zijn, hoeveel zorg ze ook nodig hebben: Stichting Opvang Noach vangt inheemse wilde dieren op met maar één doel; alle dieren fit en gezond terugplaatsen in de natuur.

Dat betekent dat de dieren niet aan mensen moeten wennen en hun schuwheid moeten behouden om in het wild te kunnen overleven én dat deze dieren -weer- in staat zijn voor zichzelf te zorgen om in het wild te overleven.” Aan het woord is Petra Lesterade die samen met haar man Toon de opvang beheert.

“Veel van de dieren die hier worden binnengebracht zijn in de problemen gebracht door menselijk toedoen, vaak per ongeluk (aanrijding, hekken, huisdieren), maar nog veel te vaak door menselijke wreedheid. Stichting Opvang Noach vindt het haar taak dat dieren die door mensen in nood zijn gebracht daar ook weer door mensen moeten worden uitgehaald.”

Vanwege de doelstelling om de dieren schuw te houden en ze stress zoveel mogelijk te onthouden, wordt de dagelijkse verzorging van de dieren alleen door Petra gedaan. “De dieren worden dan ook niet geaaid, krijgen geen directe aandacht, maar worden alleen goed verzorgd en met ‘afstand’ gevoerd.” Zelfs Toon komt alleen in nood of bij overmacht tussen de dieren. Zijn taak is het om het ­onderhoud te doen van het terrein, de receptie en de educatieruimte, alle verdere zaken rond de opvang, dieren op te halen voor zover deze niet door particulieren, faunabeheerders of de dierenambulance worden gebracht én de dieren weer terug te zetten in de natuur.

Receptie Stg. Noach

Met zo’n 4.000 dieren per jaar, waaronder o.a. vogels als zwanen, eenden, ganzen, uilen, roofvogels en grotere en kleinere zangvogels, vossen, reeën, eekhoorns en kleine roofdieren als (steen)marter en wezel, is het een taak voor dag en nacht, waarbij het sociale leven er nogal eens bij inschiet. “Maar wie ‘A’ heeft gezegd, moet ook ‘B’ zeggen, is ons motto. Bovendien is het echt onze passie”.

Bezoek wordt niet toegelaten bij de dieren, hoewel veel mensen dit best graag zouden willen. “Maar stress en mensengewenning moet te allen tijde worden voorkomen.”

Met behulp van Abri voor Dieren is er wel een bezoekerscentrum verrezen met een educatieruimte waarin voor kleinere groepen op afspraak plaats is. Hier wordt door Petra en Toon voorlichting gegeven over onze wilde inheemse dieren, de impact van de mens en hoe die te minimaliseren. En om toch te laten zien hoe de opvang werkt, is er een film over de dagelijkse gang van zaken.

“Ondanks onze professionele werkwijze doet het vrijlaten van de dieren je toch af en toe een traantje van weemoed én geluk wegpinken, sommige dieren zijn met de hand en met de fles grootgebracht en je weet dus wat ze doorgemaakt hebben. Gelukkig lukt het ons om zo’n 80% van de dieren weer verantwoord terug te zetten in de natuur en dát geeft het meest goede gevoel…..”

 

    Leave Your Comment