Begin 2024 ook bij Opvang Noach met natte voeten.

Lieve mensen graag willen we iedereen weer even laten weten wat we afgelopen jaar mede dankzij de steun van velen voor de (hulpbehoevende) inheemse wilde dieren hebben kunnen doen. Begin van het jaar, blij voor de dieren dat het geknal achter de rug is was er helaas een behoorlijke tegenvaller aan de Aaltenseweg. Het hoge grondwater zorgde ervoor dat de egelopvang op meerdere plekken binnen blank kwam te staan. Een schadepost die niet te verzekeren is…

De opvang gaat natuurlijk wel door, we gaan dit zo goed mogelijk oplossen.

Ondanks kou, sneeuw en regen liggen de eerste jonge hazen al in het veld en de wei. Onze tip, niet aanraken, moe(de)r haas is in de buurt, geurloos en beschermd door een dikke isolerende vacht liggen zij rustig en stil in hun leger, zo hoort het ook.

Wist je dat … Hazen boven de grond leven. Ze graven geen holen zoals konijnen. Jonge hazen worden dan ook geboren in een ‘leger’, een ondiepe kuil in de grond. Moeder haas komt alleen langs om ze te zogen, maar houdt het leger vaak wel van een afstand in de gaten. Dat doet ze de eerste 23 dagen, daarna is de jonge haas al (grotendeels) zelfstandig!

Houdt uw hond aan de lijn of aan de voet.

Door omstandigheden bij andere samenwerkende organisaties zijn er vorig jaar bij Stichting Opvang Noach meer dan dubbel zoveel telefoontjes en andere informatieverzoeken binnen gekomen. Gelukkig konden we met tips en voorlichting voorkomen dat veel dieren onnodig uit hun natuurlijke leefomgeving werden gehaald. Daarnaast verder ook veel lezingen en voorlichtingen gegeven over de Stichting, opvang en inheemse wilde dieren bijgewoond door groot en klein, waarin we kennis en ervaringen met elkaar deelden. Naast de inbeslagnames hebben we ruim 3360 dieren opgevangen, zie de volgende lijst over 2023.

8 aalscholvers, 7 appelvinken, 1 axolotl, 1 barmsijs, 3 bevers, 26 boerenzwaluwen, 18 bonte spechten, 11 bonte vliegenvangers, 1 boomklever, 2 boomkruipers, 5 boommarters, 3 boomvalken, 5 bosuil, 16 buizerds, 9 bunzingen, 3 dassen, 36 duiven, 1 diamantduif, 1 dodaars, 140 eekhoorns, 167 eenden, 556 egels, 89 eksters, 9 fazanten, 1 fret, 4 futen, 56 ganzen, 37 gekraagde roodstaarten, 5 gele kwikstaart, 74 gierzwaluwen, 8 goudhanen, 6 groene spechten, 3 groenlingen, 2 groot oor vleermuizen, 1 grote bonte specht, 66 hazen, 2 haviken, 15 heggenmussen, 25 holenduiven, 304 houtduiven, 8 houtsnippen, 12 (huis)mussen, 13 huiszwaluwen, 8 ijsvogels, I kanarie, 131 kauwtjes, 4 kepen, 4 kerkuilen, 1 kievit, 1 kneu, 4 kokmeeuwen, 45 konijnen, 98 koolmezen, 5 koperwieken, 68 kraaien, 1 krab, 1 kramsvogels, 1 kwartels, 10 kwikstaarten, 8 lijsters, 30 meerkoeten, 31 meeuwen, 16 mezen, 219 merels, 2 mol, 78 muizen, 168 mussen, 10 ooievaars, 1 parelhoender, 3 parkieten, 1 patrijs, 48 pimpelmezen, 2 plevieren, 42 postduiven, 9 putters, 2 ransuilen, 1 rat, 4 reeën, 16 reigers, 9 ringmussen, 2 ringslangen, 21 roeken, 20 roodborsten, 3 roodstaarten, 2 schildpadden, 18 scholeksters, 17 sierduiven, 1 sijs, 1 slechtvalk, 5 spechten, 2 sperwers, 4 spitsmuis, 40 spreeuwen, 1 staartmees, 32 stadsduiven, 32 steenmarters, 17 steenuilen, 4 torenvalken, 4 veldmuizen, 1 velduil, 112 tortelduiven, 17 vinken, 54 Vlaamse gaaien, 18 vleermuizen, 14 vossen, 21 waterhoenders, 1 watersnip, 7 wezels, 8 winterkoninkjes, 1 woelmuis, 1 wolf, 1 wulp, 1 zanglijsters, 1 zebravink, 17 zwanen, 6 zwaluwen, 2 zwarte roodstaart en 5 zwartkoppen,

Wat opvalt in de lijst is dat het aantal egels en duiven behoorlijk zijn toegenomen, natuurlijk naar aanleiding van het sluiten van de egelopvang en ook de duivenopvang.

Extra bijzonder was de axolotl afgelopen jaar, op straat in Halle gevonden en gelukkig ook weer retour naar de eigenaar maar zeker ook de het feit dat we als eerste opvang in Nederland een Wolf opgevangen hebben en ook weer gezond elders konden vrij laten.

We hopen natuurlijk dit jaar ook weer op zo min mogelijk dierenleed maar weet dat u ons altijd kunt bellen/mailen mocht het nodig zijn voor informatie hoe en of te handelen, gelukkig weten de meeste mensen ons inmiddels wel te vinden op 06-12526768 of via www.opvangnoach.nl en worden we ook vaker positief verrast door welgemeende steun voor de beestenboel hier in Halle.

Groeten Toon, Petra en Shakib.

    Leave Your Comment