Niet voor alle dieren is 4 oktober een feestdag.

HALLE – Wie in gesprek raakt met Toon en Petra Lesterade van Opvang Noach in Halle loopt grote kans om vanaf dat moment anders te kijken naar dieren in en om het huis of directe omgeving. Aan het eind van het interview had ik persoonlijk in elk geval minstens twee leermomenten te pakken. Ten eerste: neem eerst contact op met de opvang als je een ziek of gewond dier vindt en ten tweede: robotmaaiers zijn een grote bedreiging voor egels en andere dieren.

Door Walter Hobelman

Opvang Noach is een opvang voor inheemse wilde dieren en heeft een enorm groot werkgebied. “Steeds meer opvanglocaties zijn gesloten de laatste tijd en wij krijgen nu vanuit grofweg Nijmegen, Apeldoorn, Deventer, Zutphen tot en met Enschede dieren aangeboden die in nood zijn of slachtoffer zijn geworden van bewust of onbewust menselijk handelen”, vertelt Petra. Veel steun vanuit de overheid is er overigens niet. Lokale overheden en de provincie blijven voor een groot deel op hun handen zitten. “Ze stellen allerlei eisen rond de opvang, erkennen het belang van het werk dat we doen, maar financiële ondersteuning zit er nauwelijks in.”

Digital collecteweek rond dierendag
Financiële steun blijft dus altijd welkom. Van 22 september tot en met 8 oktober is er een digitale collecteweek van Dierenlot.nl. Petra: ”Wij doen hieraan mee omdat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor het welzijn en de hulp aan de dieren om ons heen. Helaas krijgen wildopvangcentra zoals Stichting Opvang Noach in Gelderland geen financiële ondersteuning vanuit gemeente, provincie of Den Haag. Inheemse wilde dieren zijn van niemand  en komen vaak door ons of onze huisdieren in de problemen. Met de donaties via Dierenlot (die door deze organisatie worden verdubbeld) kunnen we ze een tweede kans blijven bieden en de nodige zorg als zij verweesd of gewond zijn. Een gift is daarom van harte welkom.” Doneren kan via www.dierenlot.nl of via deze QR code

Fulltime vrijwilligerswerk
De twee ‘in hart en ziel’ dierenliefhebbers zetten zich al ruim twintig jaar in voor wilde dieren. Dat doen ze geheel op vrijwillige basis en hun zoon Shakib (17) draagt ook een grote steen bij, naast zijn schoolopleiding ‘Sport en bewegen’. Petra is al van kindsaf aan een dierenliefhebster en werkte onder andere bij de Dierenambulance en bij een egel- en roofvogelopvang. “Zolang ik het kan blijf ik dit werk doen, ik wil de stem zijn voor de kwetsbare dieren”, zegt ze strijdvaardig. Volgens haar is het hoognodig, want de druk op in het wild levende dieren neemt toe, ook in de Achterhoek. “Hun ruimte wordt steeds meer beperkt door woningbouw, wegenaanleg en andere oorzaken. Je zou verwachten dat er hier in de regio met meer compassie met dieren wordt omgegaan, maar dat is niet het geval. Ook hier speelt eigenbelang soms een grotere rol dan dierenwelzijn.”

Dagelijks gaat bij Toon en Petra met grote regelmaat de telefoon. “Mensen willen weten wat ze moeten doen met een vogel die tegen het raam is gevlogen of een reekalfje dat ze hebben gevonden. Daarnaast bellen vrijwilligers van de dierenambulances uit het werkgebied dat ze weer een dier hebben dat zorg nodig heeft. We zijn blij met elk telefoontje.”
Daar zit de eerste les die ik leer. “Mensen bedoelen het vaak goed, maar handelen net verkeerd om. Blijf even van het dier af dat je gevonden hebt en bel eerst met ons (06 -125 26 768) wat je het beste kan doen”, is het advies van de ervaren Petra. “Want een reekalfje of jonge haas die je ziet lijkt misschien wel alleen, maar vaak is de moeder wel in de buurt. Dus neem even de tijd om te kijken wat er gebeurt. Pas als zeker is dat de moeder dood is, is het tijd om ons te bellen.”

Voor allerlei soorten dieren is plaats in Opvang Noach. “Vandaar ook de naam, in de ark van Noach zaten ook verschillende dieren bij elkaar, wij hebben plaats voor elk dier en niet voor een specifieke groep of soort.” Momenteel zitten er onder andere bosuilen, konijnen, fazanten en goudvinken in de opvang. “Een tijdje terug hebben we de wolf die in Doetinchem gesignaleerd was ook even opgevangen, dat was wel een bijzonderheidje.” Gemiddeld vangt het echtpaar 4.000 dieren per jaar op en ongeveer tachtig procent daarvan wordt weer teruggeplaatst in de natuur als de dieren daar klaar voor zijn.

Egelopvangcentrum
Sinds kort is er op het terrein een egelopvangcentrum geopend. “Egels hebben het moeilijk tegenwoordig”, vertelt Toon. “We hebben nu meer ruimte op ons terrein en die willen we onder ander gebruiken voor de egelopvang.” Op een gedeelte van het terrein is een grondopstelling met zonnepanelen geplaatst, zodat het hele gebouw zelfvoorzienend is van stroom. “In deze ruimte kunnen we egels opvangen en verzorgen tot dat we ze weer terug kunnen zetten in de natuur”, legt Petra uit die ook vertelt waarom er meer egels in de opvang worden gebracht. “Robotmaaiers zijn steeds vaker de boosdoeners, vooral als die ’s nachts aan het werk zijn. Een ontmoeting met zo’n apparaat loopt vaak slecht af. De dieren rollen zich op, hun natuurlijke verdedigingsmechanisme. En de meeste robotgrasmaaiers? Die zien het opgerolde bolletje helaas niet als een groot obstakel en denderen gewoon verder.” Les twee: laat je robotmaaier alleen overdag werken, koop er een met een lage rad of – nog beter en duurzamer – koop gewoon een handmaaier. Niet alleen egels, maar ook andere dieren kunnen het slachtoffer worden van een robotmaaier.

De opvang is niet te bezoeken om een kijkje bij de dieren te nemen. “Het zijn immers allemaal wilde dieren, die straks weer terug de natuur ingaan. Al deze dieren moeten hun natuurlijke schuwheid behouden en niet aan mensen wennen”, legt Petra uit. Het is wel mogelijk om een bezoek te brengen aan het educatiecentrum. Daar wordt uitleg gegeven en filmpjes getoond om op die manier een indruk te krijgen van wat er in de opvang gebeurt. Scholen, groepen, verenigingen en dierenambulancemedewerkers zijn van harte welkom. Voorlichting geven vinden we erg belangrijk.” Omdat mens en natuur steeds meer met elkaar in contact komen zijn goede tips altijd handig. “Huisdieren horen in huis, laat ze niet rondzwerven door de buurt”, zegt Petra direct als ik hier naar vraag en ze vervolgt met “laat je hond nooit los lopen maar altijd aangelijnd, behalve in de speciaal daarvoor aangelegde uitlaatgebieden.” Toon voegt daar aan toe: ”Je moet met respect vóór de natuur ván de natuur gebruik maken.”

Nu de herfst invalt en dierendag weer op de kalender staat begint Opvang Noach weer met een voeder actie. “Men kan nu bijvoorbeeld walnoten, tamme kastanjes, eikels, beukennootjes of hazelnoten verzamelen en bij ons brengen. Die kunnen wij goed gebruiken.”

onze lijst is: kattenvoer nat en droog, duivenzaad, strooivoer, zonnepitten, eenden graan, sierhoendervoer, konijnenvoer gemengd, meelwormen, universeel voer, egelvoer, eekhoornvoer, ei voer, mais, kleding voor de kleding container, handdoeken, hoeslakens, en fleece.

    Leave Your Comment