Opvang Noach blikt terug en investeert in groene toekomst.

HALLE – Stichting Opvang Noach heeft in 2021 weer zo’n 4000 dieren opgevangen, net als het jaar ervoor. Nu de opvang in Enschede onlangs is gestopt, zullen zij proberen samen met andere collega-opvangcentra een oplossing te bieden. Zo kan er ook in 2022 toch een plekje worden gezocht voor de dieren in nood uit die regio, of zolang het nodig is.

Verdriet en vreugde
Naast het verdrietige verlies van vier dierbaren die op hun manier betrokken waren bij Opvang Noach, waren er gelukkig ook veel lichtpuntjes: de herstart van de dierenambulance in de omgeving, de steun van vele dierenvrienden en weer wat mogelijkheden voor educatie.

Inmiddels hebben zo’n 3000 dieren hun vrijheid teruggekregen in hun oorspronkelijke omgeving. Naast de verzorging van de hulpbehoevende dieren heeft de familie Lesterade van de stichting ontelbare telefoontjes beantwoord en vele mensen met raad en daad bij kunnen staan om meer dierenleed te voorkomen. “Om de dieren extra te beschermen in en om de opvang hebben we diverse naaldboompjes gepoot en gaan we een haag van ruim 80 meter aanplanten voor biodiversiteit via de werkgroep Buitengebied Halle.”

Zes hectare extra natuur
Eerdere dit jaar kreeg de Stichting Opvang Noach het buitengewoon bijzondere bericht dat mevrouw Hamburg hen in haar testament had benoemd. “Een legaat, we waren er stil van, erg mooi dat iemand ziet wat je doet en dat op deze manier ondersteunt”, laten Toon en Petra weten. “Vanuit die gedachte komt dan ook het nadenken over hoe je zo’n bedrag en deze warme geste op een waardevolle manier kunt benutten. Natuurlijk voor de toekomst van de inheemse wilde dieren.”

Ook in de Achterhoek, waar het goed leven is en waar heel veel kan, komen de dieren in de verdrukking, weten ze. “Wij willen alles reguleren, benutten. Prachtig allemaal. Wandelen, mountainbiken, crossen, festivals, winst maken, toeristen trekken, zolang we allemaal maar genieten en welvarend zijn. We willen best eens wat doen voor ‘t goede doel en een gezonde en groene toekomst. Maar willen we er ook wat voor laten?! Dieren, soms zijn het er ‘te weinig’, maar ook al snel ‘te veel’ vinden we (jacht), en groen is oké, maar we gaan vooral voor gemak (gif). Eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik, nu ik zelf ouder wordt, het er steeds wat moeilijker mee krijg. Maar goed, deze lieve dame gaf ons de kans om iets moois te doen.”

Nu de buurman met zijn zoon het bedrijf ging wijzigen voor de toekomst, kregen Toon en Petra de kans het stuk grond aan de overkant te kopen. “Het legaat en de subsidie voor het omzetten stelt ons in de gelegenheid de zes hectare te gaan omzetten in natuur. Voor de dieren uit de natuur dus een echt rustgebied. Want er is ook in Halle inmiddels niet veel groen meer waar de dieren zich veilig terug kunnen trekken en in alle rust hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dus niet openbaar voor de mensen.”

De vooruitzichten zijn dat binnenkort kan worden gestart met dit project. Het gaat om onder andere aanplant van zo’n 13.000 stuks bomen, verdeeld over drie bosjes. Er komen een poel en struweelrand en ook wordt de houtwal hersteld. “Hiermee hopen we de gedachtenis van onze gulle geefster eer aan te doen, en de omgeving te verrijken.”

Opgevangen dieren 2021:
9 aalscholvers, 2 adders, 1 agapornis, 11 appelvinken, 1 barmsijs, 5 bevers, 1 boerengans, 45 boerenzwaluwen, 56 bonte spechten, 1 bonte vliegenvanger, 8 boomklevers, 3 boomkruipers, 3 boommarters, 8 bosuilen, 35 buizerds, 12 bunzingen, 5 dassen, 1 dodaar, 9 duiven, 62 eekhoorns, 304 eenden, 421 egels, 148 eksters, 8 fazanten, 11 fitissen, 13 futen, 103 ganzen, 9 gekraagde roodstaarten, 71 gierzwaluwen, 1 goudvink, 17 groene spechten, 5 groenlingen, 9 grote lijsters, 101 hazen, 2 haviken, 20 heggenmussen, 1 hermelijn, 14 holenduiven, 150 houtduiven, 27 houtsnippen, 18 huismussen, 14 huiszwaluwen, 2 ijsvogels, 176 kauwtjes, 13 kerkuilen, 2 kippen, 4 kievieten, 2 koekoeken, 4 kokmeeuwen, 50 konijnen, 109 koolmezen, 5 koperwieken, 139 kraaien, 1 krab, 1 kramsvogel, 1 kruisbek, 21 kwikstaarten, 19 lijsters, 5 mantelmeeuwen, 63 meerkoeten, 72 meeuwen, 5 mezen, 298 merels, 2 mollen, 27 muizen, 266 mussen, 1 nachtegaal, 1 nachtzwaluw, 1 oehoe, 8 ooievaars, 1 patrijs, 47 pimpelmezen, 45 postduiven, 13 putters, 2 raven, 6 ransuilen, 9 ratten, 4 reeën, 41 reigers, 6 ringmussen, 2 ringslangen, 58 roeken, 35 roodborsten, 1 roodkeelduiker, 19 roodstaarten, 23 scholeksters, 6 sierduiven, 1 sijs, 1 slechtvalk, 5 sperwers, 10 spitsmuizen, 46 spreeuwen, 2 staartmezen, 8 stadsduiven, 37 steenmarters, 12 steenuilen, 2 sternen, 9 tjiftjaffen, 14 torenvalken, 55 tortelduiven, 1 veldmuis, 48 vinken, 4 visdieven, 74 Vlaamse gaaien, 23 vleermuizen, 6 vliegenvangers, 12 vossen, 31 waterhoenders, 1 watersnip, 7 wezels, 11 winterkoninkjes, 1 wild zwijn, 1 woelrat, 3 zanglijsters, 59 zwanen, 8 zwaluwen, 2 zwarte spechten en 11 zwartkoppen.

Opvallend waren onder andere het dubbele aantal egels, veel minder duiven en veel meer zwanen dan het jaar ervoor.

Ondersteuning
Toon, Petra en Shakib van Stichting Opvang Noach blijven blij met (en afhankelijk van) alle vormen van ondersteuning zoals voedsel, handdoeken, kleding, donaties enzovoorts.

    Leave Your Comment