Noodfonds Stichting Dierenlot

Het opvangcentrum in Halle heeft zo’n 35 verschillende verblijven die over een groen aangeplant perceel verspreid staan. Echt natuurlijk dus.

Dat is fantastisch voor de dieren alleen kan er soms bij heftige natuurverschijnselen zoals storm en windvlagen dan schade ontstaan aan de verblijven zoals op 21 oktober jl. in Halle.

Wat zijn we blij met het Noodfonds van Dierenlot die ons steunt bij dit soort onvoorziene uitgaven voor de dieren.

Toen er een aantal bomen zijn omgewaaid en er diverse panelen en onderdelen van het dassenverblijf beschadigd zijn konden we dus op vergoeding rekenen.

Een pak van ons hart.

    Leave Your Comment