Hartelijk dank voor iedereen die geholpen heeft!

Bij Opvang Noach in Halle hebben we mede dankzij uw  donatie in 2020 zorg kunnen bieden aan ruim 3950 dieren. Hartelijk dank iedereen die geholpen heeft d.m.v. een gift, voedsel, kleding, handdoeken enz.  Samen maken we het verschil en kunnen we een steentje bijdragen aan het respectvol omgaan met (inheemse wilde) dieren.

Hart verwarmende reacties waren er naar aanleiding van de uitzending van Binnenste Buiten, maar ook de bijna  1100 kaarten die we bezorgden in verband met de Christmas Challenge bij onze ouderen in de omgeving zorgden voor veel waardering en vreugde. Plezier voor mens en dier, in harmonie en respect voor elkaar en onze natuurlijke omgeving we gaan er ook in 2021 weer  voor.

Bijgevoegd de lijst met dieren die afgelopen jaar verzorgd zijn aan de Aaltenseweg 21a in Halle. De in 2020 opgevangen dieren zijn : 12 aalscholvers, 1 agapornis, 6 appelvinken, 1 bever,55 boerenzwaluwen, 63 bonte spechten, 10 boomklevers, 2 boomkruipers, 7 boommarters, 1 boomvalk, 1 bosuil, 31 buizerds, 7 bunzingen, 6 dassen, 2 dodaars, 12 duiven, 93 eekhoorns, 324 eenden, 270 egels, 158 eksters, 28 fazanten, 3 fitissen, 10 futen, 169 ganzen,  16 gekraagde roodstaarten, 3 gele kwikstaarten, 120 gierzwaluwen, 7 goudhanen, 1 goudvink, 15 groene spechten, 9 groenlingen, 4 grote lijsters, 74 hazen, 4 haviken, 29 heggenmussen, 17 holen duiven,  217 hout duiven, 19 houtsnippen, 23 (huis)mussen, 29 huiszwaluwen, 17 ijsvogels, 1 Kaapse eend, 217 kauwtjes, 2 kikkers, 1 keep, 8 kerkuilen, 3 kievieten, 1 koekoek, 6 kokmeeuwen,  75 konijnen, 171 koolmezen,  8 koperwieken, 133 kraaien, 2 kramsvogels, 1 kuifmees, 4 kwartels, 17 kwikstaarten, 15 lijsters, 1 lepelaar, 1 mantelmeeuw, 68 meerkoeten, 54 meeuwen, 33 mezen, 240 merels, 2 mollen, 25 muizen, 240 mussen, 1 nachtegaal, 6 ooievaars, 1 patrijs, 69 pimpelmezen, 45 postduiven, 7 putters, 6 ransuilen, 1 ratten, 3 reeën, 29 reigers, 1 rode wauw, 2 ringmussen, 3 ringslang, 33 roeken, 44 roodborsten, 10 roodstaarten, 31 scholeksters, 18 sierduiven, 6 slechtvalken, 10 spechten, 2 sperwers, 3 spitsmuizen, 41 spreeuwen, 1 staartmees, 6 stadsduiven, 33 steenmarters, 10 steenuilen,  2 sternen, 3 tjiftjaffen, 24 torenvalken, 70 tortelduiven, 34 vinken, 1 visdief, 58 Vlaamse gaaien, 12 vleermuizen, 5 vliegenvangers, 8 vossen, 27 waterhoenders, 2 waterrallen, 5 wezels, 26 winterkoninkjes 2 wilde zwijnen, 3 zanglijsters, 1 zilvermeeuw,  34 zwanen, 4 zwaluwen, 1 zwarte roodstaart, 1 zwarte specht, 6 zwartkoppen, en 1 zwartkopmees.

Voorlopig zullen we als een van de weinige dingen ons geluk nog steeds buiten in de natuur kunnen zoeken. Geniet ervan maar wees er ook zuinig op. Inmiddels hebben we namelijk al weer de eerste jonge haas binnen die door een loslopende hond is gepakt. Als we willen blijven genieten zullen we meer rekening met de natuur moeten houden, zodat planten en dieren daar nog een plekje houden om veilig te groeien.

Ook in 2021 hopen we op uw steun. We waarderen uw hulp enorm.

Van onze nieuwe ontvangstruimte en noodopvang is dus al veel gebruik gemaakt. De educatie en voorlichting in groepen staat noodgedwongen helaas op een laag pitje. Maar daar gaan we zeker mee door en als het kan weer volop er tegen aan. Want dat draagt bij tot betrokkenheid, respect en dierenwelzijn. Hoewel ’t eventjes wennen was rijden we inmiddels met veel plezier elektrisch door Gelderland. Als je even weet hoe het allemaal werkt dan wil je niet meer anders!  Mochten er nog vragen zijn, we zijn altijd te bereiken op 06-12526768 of via onze vernieuwde site. Daarop staat ook veel informatie en geven we diverse tips.

Groeten Toon, Petra en Shakib.

    Leave Your Comment