Win Win !!!!!

Houd afstand maar blijf betrokken!

Lieve mensen,

Ik loop al dagen te mijmeren over de Christmas Challenge van DierenLot. Hoe kunnen we voor onze opvang zo aan het eind van het jaar nog wat nodige extra centen generen en er ook nog een extra goed gevoel aan verbinden.

Denk het gevonden te hebben, aangezien diverse braderieën, benefietconcerten enz. niet door konden gaan lopen goede doelen veel inkomsten mis. Opvang Noach ook. Ook konden we geen gezellige middagen voor ouderen organiseren.

Daarom dit idee: Voor elke € 2,50 die men o.v.v. WIN WIN stort op reknr. NL04 RBRB 0983 1972 96 t.n.v. Opvang Noach zorgen wij dat een eenzame oudere bijvoorbeeld in een verpleeg of verzorgingstehuis een mooie ansichtkaart met dieren krijgt van Opvang Noach. € 2,50 = 1 krt. € 10,00 = 4 krt. Dus een echte WIN WIN situatie.

Extra inkomsten voor de dieren en wat aandacht voor de eenzame mens. Doe mee en zorg met plezier zo voor mens en dier!

    Leave Your Comment