Twintigjarig jubileum Opvang Noach gevierd

Door Liesbeth Spaansen

HALLE – Met hulp van subsidieverstrekkers en een deel eigen risico heeft Stichting Opvang Noach aan de Aaltenseweg 21a in Halle een forse uitbreiding gerealiseerd. “Deze woning, Aaltenseweg 21, staat vrij dicht bij onze opvang en om de rust voor de dieren te kunnen blijven garanderen, wilden we het graag zelf kopen”, vertellen Toon en Petra Lesterade. Zij huren het huisje bij de opvang van de stichting en wonen er met hun zoon Shakib. In december 2022 wordt het twintigjarig jubileum van Opvang Noach gevierd.

Waardering
In 2021 ontving de stichting een waardevol legaat. “Heel bijzonder om geld van iemand te krijgen, omdat ze vinden dat je goed bezig bent. We voelden ons gesteund en vonden het een verantwoordelijkheid om iets goeds mee te doen voor de toekomst, voor de omgeving en de dieren!”

Als er sprake was dat hun buurvrouw van nummer 21 zou willen verhuizen, was het plan van de stichting om de woningaankoop met het legaat voor een groot deel te kunnen financieren. Zij wilde echter het huis in de familie houden, dus kocht de stichting een perceel van zes hectare aan, aan de overzijde van de straat. “Op een stukje grond na voor een kleine parkeerplaats voor gasten van ons bezoekerscentrum, is het perceel geheel aangeplant als stiltegebied. Alleen de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) komt er als het noodzakelijk is. Verder is er niemand toegestaan.”
En toen kwam de woning alsnog in de verkoop. “Dat heeft ons wel slapeloze nachten gekost. Maar met subsidie van fondsen die niet genoemd willen worden, waarvoor we grote dank verschuldigd zijn, is het gelukt om het pand te kopen. Wel heeft Stichting Opvang Noach een lening aan moeten gaan, en een groot deel van die schuld moet binnen vijf jaar zijn afgelost. Maar dat gaat ons lukken”, laten Petra en Toon strijdvaardig weten.

Inkomsten zijn de giften en donaties die ze ontvangen, de opbrengst van sponsorzegels van Jumbo in Zelhem die worden gespaard, de kledinginzameling en de inzet van de Vrienden van Opvang Noach. Er zijn vrijwilligers die spullen verkopen ten behoeve van de stichting en ook in de ontvangstruimte worden spullen aangeboden.

Stichting Opvang Noach
Het bestuur van Stichting Opvang Noach bestaat vanaf de oprichting uit vier mensen, inclusief Toon en Petra. De stichting vangt inheemse wilde dieren op. “We zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar en doen dit al die jaren op vrijwillige basis.”

Petra is geboren op een boerderij in Doetinchem. “Ik ben klein begonnen met de opvang van dieren aan huis in Silvolde, nu alweer 35 jaar geleden. Dieren hebben geen stem. Wie moet het anders doen? Mensen nemen steeds meer van hun ruimte af. We zijn met zijn allen verantwoordelijk maar wie neemt ook die verantwoordelijkheid?” Petra werkte destijds als vrijwilliger bij de Dierenambulance en Egel- en Roofvogelopvang van de familie Wisselink in Doetinchem naast haar baan op het dierenasiel. Een ongeregeld leven! “En ik vond een gek die erin wilde meegaan”, lacht Petra naar haar man Toon.
De eerste jaren hadden ze beide een baan naast het vrijwilligerswerk voor de opvang, maar nadat Toon een beroerte kreeg en stopte met werken, maakte Petra uiteindelijk ook deze keuze. Sindsdien leven ze volledig voor het opvangen van dieren. “Ik ben er trots op. We moeten er wat voor laten, maar doen dat met veel liefde. Maar voor de continuïteit van de hulp zou het fijn zijn, als er meer steun is, vanuit de overheid, gemeente of provincie. Het is zo’n mooi gebied waar we wonen, daar moeten we zuinig op zijn.”

Petra verzorgt de binnengekomen, gewonde dieren met passie, en heeft alleen bij het schoonmaken van de hokken een vaste hulp. “Maar we zijn geen circus en geen dierentuin. Het gaat om vluchtdieren, schuw, uit de natuur en laten daarom geen bezoekers binnen in de opvang.”

Hoewel Petra alles doet om gevonden dieren, ook vossen en roofvogels, na verzorging en revalidatie terug te zetten in de natuur, bij voorkeur naar de locatie waar de dieren zijn gevonden, lukt het niet altijd. “We maken ook wel narigheid mee, als een dier niet beter kan worden, maar we hebben een hoog slagingspercentage.” Mensen kunnen het beste altijd eerst bellen als ze een dier vinden. “Je kunt met goede bedoelingen namelijk ook het verkeerde doen. Er worden nog steeds reekalfjes of haasjes gebracht. Dat is goedbedoeld maar de moeder is daar altijd in de buurt.”

Opvang en educatie
Het is in de opvang al drukker na een storm, wanneer bijvoorbeeld nesten uit bomen vallen, of in warme perioden, als de zwaluwen en mussen letterlijk naar beneden vallen in hun zoektocht naar verkoeling. “Door het veranderende klimaat worden de seizoenen anders, daarnaast hebben wilde dieren last van mountainbikers en loslopende honden, achtergebleven visdraad of prikkeldraad. We zien ook meer aangeschoten wild.”
In de bezoekersruimte worden voorlichtingsfilms gedraaid voor groepen. “(School)kinderen vertellen we over onze opvang, en professionals als dierenambulancemedewerkers informeren we over vangen en vervoeren van de dieren.”
Na de sluiting van de opvanglocaties in Enschede en Almelo komen nu van een grotere regio dieren naar Halle. “Ook de Egelopvang in Haarlo is gesloten. In het huis aan de Aaltenseweg 21 realiseren we daarom een aparte egelopvang, waar de egels die in Noach zijn opgeknapt, voor de laatste verzorging en wennen aan buitenleven heen kunnen. Daar kunnen we meer mensen bij betrekken zonder de rust te verstoren, zoals vrijwilligers én stagiaires die een opleiding Dierverzorging volgen. Daar is al jaren veel vraag naar.”
Toon en Petra willen een ervaring creëren. “Als er een gewond dier wordt gevonden en een kind zegt: ‘we moeten ermee naar Noach’, dan hebben we het goed gedaan.”

Jubileum
Op 11 december van 14.00 tot 16.00 uur is er een receptie in het bezoekerscentrum vanwege het twintigjarig jubileum van Stichting Opvang Noach. Cadeaus zijn niet nodig, donaties zeer welkom.

    Leave Your Comment