Stichting Opvang Noach kijkt terug op 2019!

In 2019 zijn er voor ons heel veel hoogtepunten geweest, veel dieren konden weer vrijgelaten worden en veel hartverwarmende acties en steun van ontzettend veel leuke, lieve, gekke en bijzondere mensen die de opvang maar vooral natuurlijk de hulpbehoevende inheemse wilde dieren van Gelderland en omgeving een warm hart toedragen. Wederom dus geen rustig of saai jaar maar door samen werken en gulle gevers hebben we ook dat jaar zo’n 3500 dieren hulp kunnen bieden maar ook een belangrijke stap kunnen maken in duurzaamheid en toekomstplannen voor de opvang. Minder kosten door de geschonken zonnepanelen en meer mogelijkheden door de nieuwe ruimte. Dank aan iedereen die hier een steentje aan heeft bij gedragen op enige wijze.

Natuurlijk begon 2019 met voorbereiding voor de bouw van de nieuwe ontvangstruimte. Daarbij kwam veel geduld, werklust en organisatie talent kijken maar als  dan de vergunning komt is alles en iedereen al meer dan paraat. Dat daarnaast de opvang meestal gelukkig zonder al te veel overlast “gewoon” door moest gaan is natuurlijk vanzelfsprekend. De dieren staan voorop! Wel moesten er wat van de inmiddels verzamelde gebruikte bouwmaterialen zo lang in 2 zeecontainers opgeslagen worden, kozijnen, plavuizen, inrichting, enz. Anders liepen we met de opvang van al de dieren vast omdat er van alles in de weg stond. De zomer was warm, de hitte was afzien voor mens en dier ook de hard wekende werklui zaten met 35 graden op ’t dak om alles in orde te krijgen maar het is allemaal gelukt en super geworden. De mussen, zwaluwen en spreeuwen kwamen met grote hoeveelheden binnen  door de hitte en de jonge weidevogels en egels hadden bijna niets te eten. Het stevige houten frame van de vernieuwde ontvangstruimte met daarin alle verzamelde gebruikte bouw en aankleed materialen is een prachtige duurzame eenheid geworden. Waar er plaats is voor de dieren in de  noodopvang maar ook voor de mensen of dierenambulance medewerkers die de moeite nemen een dier te brengen. Informatie, plassen, handen wassen en wat drinken. En natuurlijk een mooie educatie/demonstratie ruimte voor voorlichtingen en lezingen. Lieve dierenvrienden die voor ons zegeltjes geplakt hebben, hun eindejaarsbonus aan Opvang Noach toedachten, spullen hebben verzameld, nog aanwezig kas of spaargeld gestort hebben enz.  zonder jullie was het allemaal niet mogelijk! Als afsluiting was de open dag een groot succes  ! We  hopen dat men ons ook dit jaar voor een dier in nood of andere info/vragen nog steeds weet te vinden.

De in 2019 opgevangen dieren zijn : 9 aalscholvers, 6 appelvinken, 1 bever,55 boerenzwaluwen, 42 bonte spechten, 4 boomklevers, 3 boomkruipers, 1 boommarter, 1 boomvalk, 5 bosuilen, 15 buizerds, 6 bunzingen, 1 dassen, 5 dodaars, 35 duiven, 82 eekhoorns, 296 eenden, 185 egels, 125 eksters, 32 fazanten, 4 fitissen, 4 futen, 97 ganzen, 2 geelgors, 13 gekraagde roodstaarten, 2 gele kwikstaart, 115 gierzwaluwen, 8 goudhaan, 7 groene spechten, 6 groenlingen, 1 grote lijster, 50 hazen, 3 haviken, 18 heggenmussen, 1 hermelijn, 20 holen duiven,  218 hout duiven, 15 houtsnippen, 11 (huis)mussen, 38 huiszwaluwen, 8 ijsvogels, 1 kanarie, 145 kauwtjes, 13 kerkuilen, 7 kievieten, 1 koekoek, 6 kokmeeuwen,  38 konijnen, 147 koolmezen,  2 koperwieken, 130 kraaien, 1 kramsvogels, 4 kwartels, 15 kwikstaarten, 20 lijsters, 1 loopeend, 2 mantelmeeuwen, 60 meerkoeten, 73 meeuwen, 35 mezen, 169 merels, 4 mollen, 36 muizen, 182 mussen, 1 nachtegaal, 4 ooievaars, 2 padden, 85 pimpelmezen, 38 postduiven, 16 putters, 11 ransuilen, 2 ratten, 10 reeën, 25 reigers, 1 rietgors, 4 ringmussen, 1 ringslang, 24 roeken, 27 roodborsten, 11 roodstaarten, 31 scholeksters, 18 sierduiven, 2 slechtvalken, 16 spechten, 5 sperwers, 2 spitsmuizen, 28 spreeuwen, 1 staartmees, 6 stadsduiven, 24 steenmarters, 11 steenuilen, 1 steltloper, 1 stern, 1 taling, 5 tjiftjaffen, 6 torenvalken, 69 tortelduiven, 3 veldmuizen, 35 vinken, 89 Vlaamse gaaien, 12 vleermuizen, 10 vliegenvangers, 16 vossen, 28 waterhoenders, 1 waterrallen, 1 wezels, 11 winterkoninkjes 3 wild zwijnen, 2 zanglijsters, 2 zeemeeuwen, 1 zilver reiger, 4 zilvermeeuwen,  45 zwanen, 10 zwaluwen, 1 zwarte roodstaart, 2 zwartkoppen, en 1 zwartkopmees.

    Leave Your Comment