Vrienden van Opvang Noach

ANBI

Stichting Opvang Noach is een ANBI instelling

Welkom bij Stichting Vrienden van Opvang Noach. Graag willen we samen met u werken naar zekerheid voor de toekomst. De Stichting Vrienden van Opvang Noach ondersteunt Opvang Noach in materiële en immateriële zin, in zowel ontwikkeling als exploitatie. Graag willen we samen met u werken naar zekerheid voor de toekomst.

Samenstelling bestuur:

Robert Porskamp

Marian Kemperman Berentsen

Dinie Donkers

Beleidsplan:

Het doel van de stichting is om gelden te genereren van particulieren en bedrijven ter ondersteuning van de Stichting Noach. Specifieke projecten zullen financieel worden ondersteund. Door donateur of bedrijfssponsor te worden van de Stichting Vrienden, of het doen van een notariële schenking, kunt u de opvang helpen. Ook zou u de Stichting Vrienden in uw testament kunnen laten opnemen. Uw hulp is hard nodig.

Het Bestuur ontvangt geen beloning.

Financiele verantwoording en bestuur zie jaaroverzicht onderaan deze bladzijde

Met vriendelijke groet, Robert Porskamp.

Verslag activiteiten:

Halle September 2020

De Stichting Vrienden van Opvang Noach heeft, zoals de naam al zegt,  als doel het steunen van de Stichting Opvang Noach in Halle. In 2020 kwam ons ter ore dat de auto van het asiel op zijn laatste benen liep. De opvang had als wens de auto te vervangen en in het kader van de milieuvriendelijke doelstelling een elektrische auto aan te schaffen.

Daar wil de Stichting Vrienden graag een steentje aan bijdragen. Daarom hebben ze op 23 augustus een bedrag van € 3.000 overgemaakt naar Opvang Noach.

We hopen dat Opvang Noach veel plezier zal hebben van dit prachtige milieuvriendelijke voertuig.

Het bestuur

Halle Oktober 2015 Opgereden. Voor de opvang rijden ze al jaren de Opel Combo. Die heeft echt bergen verzet aan dieren, voer, materialen en voetbalvelden aan graszoden. Ze hadden gehoopt er tot in 2016 mee te rijden maar eind 2015 na bijna 400.000 kilometer gereden te hebben was het toch echt gebeurd, geen schuld, zeker niet , maar het kwam wel ongelegen. Gelukkig kunnen ze mede dankzij een bijdrage van Stichting Vrienden Van Opvang Noach in een andere Opel Combo hopelijk weer duizenden dieren, kilo’s en kilometers vooruit.

Halle Maart 2015

Stichting Opvang Noach is blij met het prachtige bedrag van € 2.050,00 wat we hebben kunnen doneren. Onverwachte reparaties en onderhoud konden zo toch gepleegd worden aan de bedrijswoning.

Wie is Robert Porskamp Robert Porskamp is geboren en getogen in Groenlo. Als financial heeft hij gewerkt in diverse bedrijfstakken en op diverse locaties in Nederland. Bedrijfstakken waarin hij werkzaam is geweest zijn de verpakkingsindustrie in Eerbeek, Etten-Leur en Amsterdam. Daarnaast in de groente en fruithandel in Deventer, de financiële wereld in Enschede en de metaalindustrie in Doetinchem. Van 2008 tot 2018 was hij werkzaam als teamhoofd Financiën bij Medisch Spectrum Twente in Enschede met als aandachtsgebieden financiën, treasury, applicatiebeheer, verzekeringen en de nieuwbouw. Vanaf 2018 is hij werkzaam als manager Financiën en ICT bij Stichting Parc Spelderholt in Beekbergen. De Stichting is uniek in Nederland. Voor jongeren met een verstandelijke en andere beperkingen wordt na het VSO een ontwikkelingstraject van drie jaar aangeboden van wonen, werken en leren. Academie Spelderholt biedt en begeleidt het ontwikkelingstraject.Zowel Academie Spelderholt als Hotel/Kasteel Spelderholt biedt een leeromgeving waar met ondersteuning van professionals het geleerde in praktijk wordt gebracht. Ons volledig aangepaste Hotel en Kasteel bieden zakelijke en particuliere gasten conferentiearrangementen, accommodatie voor vakantieweken en logeerweekenden en mogelijkheden voor feesten en partijen. Als collega van Toon Lesterade bij Intermeco in Doetinchem kwam Robert voor het eerst in aanraking met Noach. Eerst door alleen de boekhouding te doen daarnaast ook door de projecten te ondersteunen die in de afgelopen jaren gerealiseerd zijn. Om een extra geldstroom te generen ter ondersteuning van de opvang is de Stichting Vrienden van Opvang Noach opgericht. Het is de bedoeling structureel en incidenteel extra gelden te verzamelen ter ondersteuning van de opvang.

Stichting Vrienden van Opvang Noach

Robert Porskamp Bezoekadres: Het Blik 94 7141 TK Groenlo

06-15446096

IBAN: NL23RABO0169987485

K.v.k. 54688469 RSIN/Fisc.nr. 851403190 .

Goed om te weten.

ANBI

De Stichting Vrienden van Opvang Noach is door de Belastingdienst goedgekeurd als zijnde een ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft als voordeel dat goede doelen, die door de Belastingdienst de status van ANBI hebben verkregen, met ingang van 1 januari 2008 geheel vrijgesteld zijn van het betalen van schenkings – en successierechten. Daarnaast kan de donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).